banner
0933 055 589

0983 424 442

0933 055 589

TIÊU CHÍ NHÀ XƯỞNG ĐẠT CHUẨN

Theo Quy chuẩn xây dựng sửa đổi và ban hành năm 2012, các hạng mục thi công xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI HÓA KHI XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI

Chú trọng hệ sinh thái khi xây nhà xưởng mới Đứng trước vấn đề ô nhiễm môi trường trong thế giới hiện đại, việc xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn có...

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI XÂY DỰNG NHÀ

DỰ TRÙ KINH PHÍ Trước khi xây nhà, bạn cần trang bị cho mình kiến thức cơ bản về xây dựng, lập kế hoạch chi tiết dự toán chi phí xây dựng cho ngôi nhà, nguyên...

LỰA CHỌN NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ CHẤT LƯỢNG, UY TÍN

Nhà xưởng cho thuê Nhà xưởng là nơi tập trung các nguồn nhân lực lớn. Trong đó bao gồm các trang thiết bị máy móc hoặc nguyên vật liệu nhằm đáp ứng...

QUY TRÌNH XẦY DỰNG NHÀ XƯỞNG NHÀ KHO

Hầu hết những công ty hay doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, chế biến, hay gia công đều phải có nhà xưởng nhà kho tiêu chuẩn để sản xuất ra sản phẩm. Bên...

NGUYÊN TẮC TRONG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG NHÀ KHO

Như thế nào gọi là nguyên tắc trong xây dựng nhà xưởng nhà kho? Thi công bất kể một dự án gì thì cũng cần có những nguyên tắc nhất định. Để dự án khởi...

Support Online(24/7) 0983 424 442

Support Online(24/7) 0933 055 589